โปรโมชั่น ไก่ทอดบอนชอนไบท์ 12 ชิ้น เพียง 109.-
UseDelivery
Validity2022-11-01 - 2022-11-30
โปรโมชั่น ไก่ทอดบอนชอนไบท์ 12 ชิ้น เพียง 109.-

-ไก่ทอดบอนชอน ไบท์ (เลือกได้ระหว่างรสฮอท หรือ รสซอยการ์ลิค)
-ไก่ไบท์ทอดกรอบ ซอสจาจัง